Nysgjerrig? Gå direkte til informasjonen her:

1: Workshop for deg som vil starte et sykkelbasert transportfirma

2: Workshop for planleggere som vil tilrettelegge for varelevering

Blir du med, kan du også oppleve den nye lastesykkelen Velove Armadillo. Dette er en firehjulssykkel på bare 86 cm bredde, med plass til en 150 kilos europall i lasterommet.

På begge workshopene i Oslo kan du møte både den og konstruktøren – Johan Erlandsson fra Gøteborg – og lære hvordan morgendagens sykkelbud arbeider.

velove-pling2

PLING: Budfirmaet i Gøteborg har lenge testet både prototyper og preproduksjonsversjoner av Velove Armadillo. Firehjulingen er klassifisert som vanlig elsykkel, og er både smal og smidig i de indre bygatene.

Konseptet er selvsagt ikke nytt: Bring Express har allerede lastesykler i trafikk i Oslo og Trondheim, og internasjonale logistikk-giganter som DHL allerede er i full gang med å fase inn lastesykler som erstatning for varebilene innerst i de trafikktette bykjernene nede i Europa.

dhl-bullitt

HELT I FRONT: Varelevering med lastesykkel er en svært gammel nyhet – dette var normalen i hele Europa i mange tiår fra 1920-30-tallet. Men i moderne byer der biltrafikken stanger i kø, er de nye, raskere og mer kapable lastesyklene blitt aktuelle på nytt. DHL er med i flere pilotprosjekter, og har forlengst konkludert med at sykkel på flere oppdrag kan være mer effektivt og dermed mer lønnsomt enn varebil i de indre bykjernene. Foto: DHL

Systemer er forlengst på plass der pakkene lastes over fra varebil til sykkel for en mer effektiv transport på de siste kilometerene, der varebiler blir stående i kø – mens syklene holder farten oppe.

ALMERE - De nieuwe Containerbike van DHL. FOTO: DIEDERIK VAN DER LAAN

THE FUTURE: Med en Velove Armadillo kan DHL-budene i Nederland frakte langt mer varer enn med en Bullitt. Selv om farten er litt lavere, er effektiviteten høyere siden de kan levere mye mer mellom hver pålasting. Denne modellen er fra pilotprosjektet som startet i 2015, og som nå er videreført. Foto: Diederik van er Laan/DHL

Med Velove som partner har for eksempel DHL tatt i bruk egne sykkelcontainere som fylles med pakker på logistikksentralen utenfor byen, og lastes over fra bil til sykkel inne i sentrum.

Dermed kan bilen fortsette sin levering i randsonen av sentrum, mens lastesykkelen tar seg av pakkene som skal helt inn til sentrum med gågater og ofte redusert framkommelighet.

velove-van-to-bike-2-without-arne kopi

SMART: Veloves lasteboks kan svært enkelt lastes fra DHLs varebiler og over på Armadillo-sykkelen. Boksen pakkes i logistikk-sentralen utenfor byen, med varer som skal leveres til bykjernen – der bilene strever, men syklene leverer.

En analyse gjort av EU-prosjektet CycleLogistics Ahead viser at 1 av 4 vareleveranser i europeiske bykjerner like gjerne kan utføres med sykkel i stedet for varebil.

Les mer om disse analysene her 

På Nasjonal Sykkelkonferanse i Tromsø på mandag viste Philippe Christ fra OECDs International Transport Forum tall som dokumenterer det svært mange erfarer daglig:

Sykler har like høy eller høyere snittfart i europeiske bysentra i rushtidsperiodene, ifølge målinger gjort i Lyon, Dublin og København.

Bruk av lastesykler i kommersiell varetransport handler dermed ikke om ideologi, men om å velge riktig verktøy til ulike jobber: DHL velger ikke lastesykler for å skåne miljøet, men for å få pakkene raskest mulig fram og dermed gjøre bedre business.

Men hva er en lastesykkel? Mye mer enn de fleste tror.

velove-pling1

SEMI: Velove Armadillo i semitrailer-versjon. Her er nyttelasten hele 300 kilo! Pling sykler året rundt, også på snøføre. Her fra gågatene midt i Gøteborg sentrum. Foto: Pling Transport

For mange er lastesykler som Bullitt og Riese & Müller Load fortsatt noe helt nytt og ukjent. Og at en lastesykkel kan se ut som svenske Velove Armadillo, vil gi mange total bakoversveis. Men de første eksemplarene er allerede i full jobb, både hos DHL i Nederland og i budfirmaet Pling i Göteborg. 

Med en Bafang Max 250w elmotor og et 14-girs nav fra tyske Rohloff har den ingen problemer med å ta seg rundt i byen med opp til 150 kilo varer – eller 300 kilo når den brukes som semitrailer med stort plan på hengeren.

Fire hjul gjør Armadillo stabil nok til at lasten kan plasseres over hjulene, ikke mellom dem. Det sikrer en smalere og smidigere løsning:

velove-pling3

KOMFORT: Det ser kanskje ikke ut som syklene vi er vant til, men Velove Armadillo har mange fordeler: Det ventilerte setet og den gode fjæringen gir budsyklistene en svært komfortabel arbeidsplass gjennom lange dager. Foto: Pling Transport

Med sine 86 cm er den nemlig ikke bredere enn vanlige trehjuls familiesykler, og passerer lett mellom pullerter (de lave stolpene som hindrer biltrafikk) i gågater – og kan uten vanskeligheter følge sykkelfeltene i byen. 

velove-hoj-kommer-lastad

SMAL: 86 centimeter er omlag samme bredde som en vanlig, trehjuls familiesykkel med kasse foran. En moderne terrengsykkel er bare 5 cm smalere på hver side – om du måler fra en standard styrebredde på 76 cm. Flere hjul gjør sykkelen stabil med høyere lasteplassering, noe som også gjør inn- og utlasting mye enklere. Foto: Pling Transport

Et avansert fjæringssystem (double wishbone på alle hjul) utviklet sammen med nederlandske Flevobike gjør at selv kaker og andre følsomme varer trygt kan sendes med sykkelen langs brosteinlagte gater i god fart.

Sykkelen kan brukes med romslig lastekasse, med tilhenger i semitrailer-format – eller med to seter og et overbygg som gjør at to voksne kan sykle i regnvær uten å bli våte.

velove-armadillo3

TOSETER: Med heldekkende kalesje og to seter blir Velove Armadillo en bilerstatning i byen. En eiendomsvirksomhet i Gøteborg bruker den allerede som firmabil for sine ansatte. Foto: Velove

Johan Erlandsson syklet selv nylig en 500 kilometers tur med sin Velove i sistnevne konfigurasjon (med solceller på taket) langs Rhinen fra Nederland til Tyskland, for å sjekke preproduksjons-utgavens kvaliteter. 

Du kan lese mer om Velove på Transportsykkel senere, men vil du prøve den selv bør du absolutt melde deg på en av workshopene.

velove-armadillo

UNDER CONSTRUCTION: Etter tre runder med prototyper og grundig testing av preproduksjons-utgavene, er nå den første serien med Velove Armadillos i produksjon, og syklene er straks klare for levering. Foto: Velove

Her kan du lese den offisielle informasjonen med alt du trenger å vite:


I juni arrangerer Vegdirektoratet og Oslo kommune to workshops om varelevering med sykkel. Den første henvender seg først og fremst til personer som ønsker å starte et sykkelbasert transportfirma og den andre til planleggere som er interessert i tilrettelegging for sykkel.

Workshop 1: Hvordan starte et sykkelbasert transportfirma

Har du lekt med tanken om å tjene penger på sykling? Bli med på gratis workshop og lær hvordan ideen din kan realiseres!

Oslo kommune og Statens vegvesen Vegdirektoratet ønsker å stimulere til mer varetransport og servicenæring på sykkel i Oslo. Derfor ønsker vi å gjøre pilotprosjekter i samarbeid med privat næringsliv, og workshopen markerer startskuddet for denne prosessen.

Lastesykler har eksistert i over hundre år, men det er først de siste årene at byer har innsett de positive effektene sykler har for å løse transport- og vareleveringsbehov. En europeisk kartlegging viser at 1 av 4 vareleveranser i by kan gjøres på sykkel.

Oslo vil de neste årene gå gjennom en massiv omstilling. I sentrum skal gående og syklende prioriteres, og mange gater blir bilfrie. Varelevering kommer mange flere steder enn i dag til å begrenses, både i tidspunkt og størrelse. Dette gir et stort konkurransefortrinn for dem som satser på varelevering med sykkel, og foreløpig er dette et uutnyttet potensiale i Oslo.

Workshopens innhold:

 • Forretningsplan
 • Valg av sykkel
 • Markedsundersøkelser
 • Type tjenester
 • Prissetting og leveringsområde
 • Markedsføring og promotering
 • Potensielle kunder
 • Ansettelser
 • Ulike salgsargumenter
 • Oppstart- og driftskostnader
 • Økonomisk støtte i samarbeid med det offentlige i form av pilotprosjekter

Når: 15. juni kl. 10-16
Hvor: Påfuglen, Nordre Gate 20, 0551 Oslo
Faglig opplegg: Gary Armstrong fra Outspoken Delivery i Cambridge UK, en av 13 partnere involvert i det EU-finansierte prosjektet: CycleLogistics Ahead www.cyclelogistics.eu som promoterer bruken av sykkel til varetransport.
Arrangør: Oslo kommune og Statens Vegvesen Vegdirektoratet
Kostnad: Kostnadsfritt inkludert kaffe/te og lunsj
Påmelding til: liv.jorun.andenes@bym.oslo.kommune.no

Workshop 2: Hvordan støtte opp om varelevering med sykkel?

Effektive vareleveranser er nødvendig for å utvikle attraktive bysentra, men en stor andel av leveransene i byene er små og kan bli levert på en effektiv måte uten bil.

Lastesykler har eksistert i over hundre år, men det er først de siste årene at byer har innsett de positive effektene sykler har for å løse transport- og vareleveringsbehov. En europeisk kartlegging viser at 1 av 4 vareleveranser i by kan gjøres på sykkel. Syklene bidrar også positivt til bylivet og miljø.

Nye løsninger er nødvendig for omstilling til bysentra med færre biler, og sykkellogistikk bidrar til å nå målene. El-sykkelen gir nye muligheter. Syklene kan også fungere utmerket for mange serviceyrker som trenger litt utstyr, men har begrenset last og geografisk område. Workshopen vil vise hvordan europeiske små og store byer har lagt til rette for sykkellogistikk.

Workshopens innhold:

 • Endringer i det urbane landskapet
 • Sykkellogistikk bidrar til levende byer
 • Hva viser EUs forskningsprosjekter
 • Hva mener vi egentlig med sykkellogistikk?
 • Hva kan sykkellogistikk brukes til?
 • Kan lastesykler egentlig erstatte en varebil?
 • Hva kan bykommuner gjøre for å støtte opp under sykkellogistikk?
 • Hvilke strategier har sykkelvennlige byer valgt?
 • Case studier
 • Etablere forum for varelevering som inkluderer sykkel

Når: 16. juni kl. 10-14.30
Hvor: Thon Hotell Opera, Dronning Eufemias gate 4
Faglig opplegg: Gary Armstrong fra Outspoken Delivery i Cambridge UK, en av 13 partnere involvert i det EU-finansierte prosjektet: CycleLogistics Ahead www.cyclelogistics.eu som promoterer bruken av sykkel til varetransport.
Passer for: Lokale folkevalgte, byplanleggere, gatedesignere, trafikkplanleggere og interesseorganisasjoner
Arrangør: Oslo kommune og Statens Vegvesen Vegdirektoratet
Kostnad: Kostnadsfritt inkludert kaffe/te og lunsj
Påmelding til: ragnhild.dahl@vegvesen.no

Workshopen vil foregå på engelsk.

Posted by Geir Anders

Geir Anders started Cargobike Magazine – formerly known as Transportsykkel – back in 2012, to stoke up the new boom of electric bikes and cargobikes. He is also co-founder and the first editor of Scandinavia's leading mountain bike magazine Terrengsykkel, and works as an independent writer and photographer in Oslo, Norway.

One Comment

 1. Christoffer Staib 29. March 2018 at 18:24

  Hvordan gikk det med disse workshopene? Finnes det noe oppsummering av hva som ble gjennomgått, eller skal det evt. avholdes igjen?

  Reply

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *