Magnus Knutsen Bjørke var med på Transportsykkel 2015 på Grünerløkka i mai. Dette er den tredje artikkelen i en serie fra transportsykkeltreffet, der syklister forteller om sine utstyrsvalg.

Bullitt (her i utstyrsvarianten Clockwork) er en dansk lastesykkel som leveres både med og uten elmotor. Dette er en 2010-modell uten motor, men med barnesete og demonterbare sidevegger på lasteplanet foran. Sjekk også ut vårt intervju med Bullitt-gründeren Hans Bullitt Fogh fra mars 2015.

magnus-bullitt-privat--6

Min sykkel

Larry vs Harry, Bullitt Clockwork,  2010-modell med sidevegger. Sykkelen er oppgradert med Alfine 11 girnav, 180mm bremseskive foran, klappsete på lasteplanet, «skumgummi-sete» på stanga og to gamle sykkelslanger for å holde lasten på plass.

magnus-bullitt-34263

Mitt valg

Jeg syklet tidligere rundt på en litt sliten Diamant hybridsykkel med en Nordic Cab-vogn som permanent tilhenger. Sykkelvogna ble i utgangspunktet kjøpt inn for å frakte unger, men ble etter hvert stort sett brukt som en generell bagasjehenger. Jeg dro den til og fra jobb med fotoutstyr, tok ungene på sykkeltur og gjorde matinnkjøp. Men siden det var både tungt, slitsomt og klønete å dra rundt på en henger, bestemte jeg meg for å kjøpe en lastesykkel da den gamle Diamanten begynte å skrante.

magnus-bullitt-34257

Jeg liker å sykle fort og hadde lenge siklet på en Bullitt, for det så jo ut som en sykkel som både var rask og kunne laste mye. Jeg liker at den er (relativt) lett, for dette har nå blitt min daglige brukssykkel og ikke bare noe jeg bruker når jeg skal frakte ting.

Min er uten el-motor og det begrenser vel i teorien hvor mye jeg klarer å få med meg oppover bakkene, men så lenge det er sånn flatt er det ikke noe stort problem å sykle med selv ganske tung last. Jeg bor på Vålerenga, og hadde jeg bodd lengre unna sentrum, ville jeg nok hatt el-motor også.

magnus-bullitt-34268

Min store lidenskap er ikke sykler, men gamle italienske scootere. Jeg har sansen for alt som går på to hjul, men er ingen sykkelfantast utover at jeg innser at sykkel rett og slett er den mest effektive måten å komme seg rundt i byen på.

Jeg har alltid vært glad i å sykle og treningseffekten er jo en bonus, men jeg er ennå ikke der at jeg kan tenke meg å kle meg opp i treningsklær og bruke sykkel som treningsapparat.

magnus-bullitt-34262

Mitt bruk

Sykkelen min brukes først og fremst til å ta meg og mitt fotoutstyr til og fra jobb. Det er alltid god plass på lasteplanet til å få gjort en handletur på vei hjem eller andre ærend. Minstemann og eldstedattera mi sitter også på, med mindre hun sykler selv. Sykler vi på steder med mye trafikk eller der en 5-åring helst ikke bør sykle, kan jeg hekte hennes sykkel på siden av lasteplanet, plassere henne på en liten pute på stanga bak styret og la minstemann sitte på setet sitt i kassa.

magnus-bullitt-privat--8

Det jeg liker med Bullitten er at den har et så fleksibelt lasteplan. Med sideveggene fjernet har jeg tatt med gamle sofaer, bord og lenestoler til gjenbruksstasjonen, jeg har handla juletrær (2 stk), hagejord (60L – det var tungt), frakta vespamotorer og henta sykler som skulle på service. Selv om jeg har en liten stasjonsvogn jeg også kan bruke, er det faktisk enklere å frakte store, uformelige ting på sykkelen enn i bilen.

magnus-bullitt-privat

I vinter brukte vi sykkelen til akebakkene i blant annet Tøyenparken. Da fikk vi med tre store akebrett på tvers på lasteplanet. Kone og minstemann satt på klappsetet mens eldstedattera fikk sitte på stanga. Vi overskred nok lastegrensa på 180 kg uten at det virket som noe problem for sykkelen, selv om bremsene ikke tok like godt i nedoverbakkene.

magnus-bullitt-privat--11

Det er også kjekt å kunne frakte voksne på det klappsetet. Ute på jobb har jeg hatt kolleger som passasjerer, og ellers hender det jo at kona sitter på ned til byen.  Sykkelen ruller jo godt, og all den ekstra vekta gjør at den holder farta godt så lenge det er sånn noenlunde flatt. Er bakken lang, blir det jo tungt. Man blir sterk i beina av sykle Bullitt.

magnus-bullitt-trio

Bullitten er imidlertid ikke helt perfekt. Ramma er ganske stiv, og kombinert med det lille hjulet foran kan man bli litt mør i armene om man sykler på veldig humpete vei. Særlig om vinteren på hardpakka snø merkes dette godt. Nå om sommeren har jeg et bredt ballongdekk med lavt trykk på forhjulet som hjelper en del.

magnus-bullitt-privat-

Jeg skulle også ønske at det fantes en kjappere og enklere måte å ta sideveggene av og på. De er fine å ha der i det daglige, men om jeg plutselig skulle finne på å frakte noe stort og uformelig må jeg skru løs åtte bolter og muttere for å få dem av.

Kjøpsinfo

Jeg kjøpte demosykkelen til Aslak Moe i Oslo Transportsykkel. Sykkelen er en 2010-modell som opprinnelig hadde et 8-girs Alfine nav og 160mm bremseskive foran. 8 gir ble litt snaut på en sykkel som denne. De letteste gira var ikke lette nok, og de tyngste var for lette til å utnytte seg av den gode farta man får i nedoverbakkene.

11-girs navet fikk jeg gjennom Sørensen Sykler på Helsfyr og det har stort sett fungert over all forventning. Navet er suverent til vintersykling, og på en fullasta lastesykkel er det veldig greit å kunne gire fra 11. til 1. gir når du står stille, uten å måtte løfte på bakhjulet og trø rundt.

Frambremsen oppgraderte jeg også for å få litt bedre bremsekraft – nå står snart bakbremsen for tur også.

Totalt har vel denne sykkelen kosta meg rundt 20 000 kroner. Det er jo kostbart, men verdt hver krone.

magnus-bullitt-34252

Posted by Geir Anders

Geir Anders started Cargobike Magazine – formerly known as Transportsykkel – back in 2012, to stoke up the new boom of electric bikes and cargobikes. He is also co-founder and the first editor of Scandinavia's leading mountain bike magazine Terrengsykkel, and works as an independent writer and photographer in Oslo, Norway.

2 Comments

 1. beste årgangen den der 🙂

  Reply

 2. Morten Jakobsen 20. November 2020 at 17:08

  Ser ikke ut som om at alle som trenger det er klar over regkler med passasjerer på sykkel.
  Da får man opplys edm, så de ikke får et problem med forsikringen, hvis det blir personskade.
  3.4 Bestemmelser om passasjer på sykkel
  Bestemmelser om passasjerer på sykkel kommer frem av forskrift om bruk av kjøretøy
  (bruksforskriften) kapittel 3. I bruksforskriften § 3-1 nr. 1, og nr. 2 bokstav f og g står
  følgende om antall personer på kjøretøy:
  § 3-1. Antall personer
  1. Kjøretøy må ikke brukes av større antall personer på sitteinnretninger eller på andre plasser
  enn det det er registrert for. For kjøretøy som ikke er registreringspliktig gjelder fabrikantenes
  bestemmelse tilsvarende.
  2. I tillegg er følgende personbefordring tillatt dersom de tillatte vekter ikke overskrides og
  befordringen er betryggende:
  (…..)
  f) To barn under 6 år eller ett barn under 10 år på sykkel. Dersom sykkelen er påmontert
  tilhenger, kan det bare transporteres ett barn under 10 år på sykkelen.
  g) To barn under 6 år eller en person i tilhenger til sykkel.
  Sykkel faller inn under kategorien kjøretøy som ikke er registreringspliktig. Bestemmelsen i
  § 3-1 nr. 1 annet punktum kan tolkes dit hen at en sykkel kan tilrettelegges for og brukes avmer enn én person.
  Dersom sykkelen ikke er konstruert for mer enn én person kan likevel to
  barn under 6 år eller ett barn under 10 år transporteres på sykkel forutsatt at de tillatte
  vekter ikke overskrides og befordringen er betryggende. Med påmontert henger kan kun ett
  barn under 10 år transporteres på sykkel. Sykkel med tilhenger kan ha to barn under 6 år
  som passasjerer i tilhengeren.

  En annen VIKTIG Paragraf er § 3.5 Særlige bestemmelser for syklende

  Syklister er regnet som kjørende, og syklisters atferd er derfor regulert i trafikkreglene
  (forskrift om kjørende og gående trafikk). I trafikkreglene § 18 står følgende om særlige
  bestemmelser for syklende:
  Trafikkreglene § 18. Særlige bestemmelser for syklende
  1. Syklende kan kjøre forbi til høyre for annet kjøretøy enn sykkel og selvbalanserende kjøretøy.
  2. Syklende som vil svinge til venstre, kan fortsette å holde til høyre på vegen og svinge der det er
  hensiktsmessig. Syklende har da vikeplikt for annen trafikant. Slik svingning kan gjøres uten
  hensyn til hva som er angitt om valg av kjørefelt ved offentlig trafikkskilt eller ved oppmerking
  på veg, når det ikke spesielt retter seg mot syklende.
  3. Sykling på gangveg, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke
  medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god
  avstand og i tilnærmet gangfart.
  4. Sykkel kan stanses eller parkeres på sykkelveg, gangveg, fortau, gågate eller gatetun dersom
  den ikke er til unødig hinder eller ulempe.
  Trafikkreglene § 18 nr. 3 handler om adgangen til å sykle på fortau, på gangveg og i gangfelt.
  Her stilles det opp to vilkår for å sykle på gangområder:
  1. Gangtrafikken må være liten, og syklingen må ikke medføre fare, være til hinder eller
  vanskeliggjøre fremkommeligheten for gående.
  2. Den syklende må sykle i god avstand og med tilnærmet gangfart ved passering av
  fotgjenger.
  Dermed har de gående fortrinnsrett på fortau, gangveg, gang- og sykkelveg og i gangfelt.
  Sykling er også tillatt i gågate under samme forutsetning som nevnt over. Gående skal ikke
  være nødt til å gå til siden for å slippe syklister frem. En syklist skal heller ikke kjøre på en slik
  måte at han eller hun skaper frykt hos fotgjengerne. Dette gjelder også ved gang- og
  sykkelveg. I en kommentarutgave til vegtrafikkloven og trafikkreglene kommer følgende
  frem:
  “I bystrøk vil ofte fotgjengertrafikken være så tett at vilkårene for å bruke fortau etc. strengt
  tatt ikke er oppfylt. Reglene i trafikkreglene § 18 nr. 3 har derfor teoretisk sett størst betydning på
  steder hvor biltrafikken er relativt stor eller hastigheten høy, og hvor det samtidig er fortau, gangveg
  eller kombinert gang- og sykkelveg med liten fotgjengertrafikk (Engstrøm, 2016)”.
  Når det gjelder trafikkreglene § 18 nr. 3 tillater bestemmelsen at man kan sykle på gangfelt,
  men man har ikke samme beskyttelse som gående. Hvis en trafikant leier en sykkel over
  gangfeltet regnes han eller hun som gående jf. § 2 nr. 3 bokstav c, og kjørende har da
  vikeplikt for den som leier sykkelen jf. § 9 nr. 2.
  https://www.sykkelbynettverket.no/fag/faglitteratur/lastesykler/_attachment/1523231?_download=true&_ts=15a36ec6738

  Her er også linken, som ALLE syklister og bilister bør sette seg inn i

  Reply

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *